Zilveren Sieraden

Veel van onze zilveren sieraden komen uit Nepal. Zilversmeden die goed zijn in hun ambacht en aandacht hebben voor milieuvriendelijke productieprocessen. Door de economische crisis en de aardbeving van 2015  komen minder toeristen dan voorheen naar  Nepal waardoor de handel enigszins is stilgevallen. De opdrachten zijn teruggelopen en de verkopen gedaald. De handel met Nederland is daarom belangrijker dan ooit.