Wat is Fairtrade

Eerlijke handel wordt ook wel fair trade genoemd. Eerlijke handel wil zeggen dat er open, eerlijke afspraken worden gemaakt tussen koper en verkoper. Zo krijgt een boer een kostendekkende prijs en toegang tot de Nederlandse markt voor zijn producten. Als een product voldoet aan de criteria van eerlijke handel is er geen slavernij of kinderarbeid aan te pas gekomen.

Eerlijke handel zorgt voor markttoegang, een hogere omzet, een groeiend inkomen en advies en ondersteuning van de producenten. Van producenten wordt verwacht dat ze de extra inkomsten gebruiken om hun organisatie te verbeteren en dat ze verantwoord handelen. De inkomsten komen ook ten goede aan de arbeiders die in dienst zijn, de gemeenschap, het onderwijs, de infrastructuur en het milieu.

Eerlijke handel speelt niet alleen in ontwikkelingslanden, maar ook binnen Europa en zelfs in Nederland. In de Millenium doelen hebben 189 landen, waaronder Nederland, afgesproken dat er in 2015 meer eerlijke handel, schuldenverlichting en hulp is voor producenten in ontwikkelingslanden.
In de praktijk blijkt niet alle handel eerlijk. Het verbod op kinderarbeid en slavernij wordt bijvoorbeeld regelmatig overtreden. Bovendien krijgen boeren in ontwikkelingslanden vaak zo weinig betaald voor hun producten dat ze er niet goed hun gezin van kunnen onderhouden.