Fairtrade Keurmerk

FAIRTRADE producten voldoen aan de volgende criteria :
(Deze criteria zijn opgesteld door de autonome, onafhankelijke wereldwijde koepelorganistie Fairtrade Labelling Organizations International).

  • De producenten kunnen rekenen op een minimumprijs, die de kosten van een sociaal- en milieuverantwoorde productie dekt.
  • De producenten ontvangen ook een extra ontwikkelingspremie, onafhankelijk van de wereldmarktprijs, om ontwikkelingsprojecten op te zetten in hun gemeenschap, bijvoorbeeld op het vlak van onderwijs, gezondheid, spaar- en kredietsystemen, wegenaanleg, aankoop van machines of organisatieversterking.
  • De contracten met de koper of de invoerder worden zo veel mogelijk afgesloten voor een lange periode.
  • Productie en de commercialisering ter plaatse gebeuren op een transparante manier.
  • De arbeiders kunnen werken in menswaardige arbeidsomstandigheden. Dus beslist zonder kinder- en dwangarbeid en geen ‘hongerlonen’.
  • Er wordt zorgvuldig omgegaan met het natuurlijk milieu waarin de exportproducten worden geteeld.